تا حالا فکر کردید که آخرین و اولین پیکان ها چگونه بوده اند؟این ها عکس های اولین و آخرین پیکان هایی بوده اند

 که تولید شدند.البته چند تا مینی بوس هم لا به لاش هست. 

اینم از یادگاری ای که روی کاپوت آخرین پیکان هست. 

  


 

 


 

 


 

  


 

 


 

 


 

 


 

 

 

لطفا در مورد مطالب سایت نظر بدهید..