سال ها ایران خودرو sd را با شعار خودرویی برای خانواده روانه ی بازار میکرد اما پس از چندی با کمی تغییرات رانا را به عنوان دومین خودرو با برند ملی طراحی کرد و


 قرار است کم کم از اواخر سال وارد بازار شود.رانا قرار است با قیمت حدود 12 ملیون تومان روانه ی بازار کند. در زیر تعدادی از عکس ها و مشخصات فنی آن را می بینید.  

  


 


 

 


 

 


 

  


 

 


 

  


 

نظر فراموووش نشه!